Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
stryjova
2351 4cd5
Reposted byMirrrr96klyukva
stryjova
Lost in translation.
Reposted frompeper peper viaunno unno
stryjova
Na pewno przynajmniej raz w życiu zdarzyło się wam siedzieć w pokoju pełnym ludzi, dzięki którym znów czuliście się wspaniale, przez samo to, że tam byliście, że na nich patrzyliście i ich słuchaliście - to była jedna z tych magicznych chwil.
— Charles Bukowski, „Zapiski starego świntucha”
Reposted fromwynne wynne viawsukience wsukience
stryjova
By Andrzej Tylkowski.
stryjova
stryjova
6545 5a92
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol
stryjova
4255 256c
Reposted fromrol rol
stryjova
9442 53be
Reposted fromrol rol viaNSFWcontent NSFWcontent
stryjova
stryjova
Człowiek jest istotą opowiadającą, a nie słuchającą. Czy gdy w towarzystwie ktoś opowiada, wszyscy pozostali słuchają? Nie, oni czekają na moment, by móc wejść ze swoją opowieścią. Człowiek musi opowiedzieć siebie. Być może najbardziej tragiczny jest człowiek, który by siebie nie opowiedział. A takich bezimiennych ludzi bez opowieści są miliony.
— Wiesław Myśliwski, „Gra z czasem”, Tygodnik Powszechny 41/2013
Reposted fromlifeless lifeless viawsukience wsukience
stryjova
I should have kissed you longer
Reposted fromweightless weightless viawsukience wsukience
stryjova
0519 4bd3 500
Reposted fromzyxel996 zyxel996 vialugola lugola
stryjova
Reposted frompotrzask potrzask viawsukience wsukience
stryjova
stryjova
Reposted byqueenfatbabe queenfatbabe
stryjova
1198 23b0
Reposted bywebomaticunspokenthoughtfluorescentadolescentdedysekFloribitchsierraleoneliteratkatirratheeMynameisClarahansoolomynameisMaellegivemecigarettewinterfellSzczurekemciumiss0alexiskrybusrashfaelWlodaraoczykocieunicornsforeverdegrengoladaindigestiblegarazowkamgndgonnabebetterkeithpeligrompakompabiempatapixelsoulmorelightmoonrivercavebearBlacksadx-raythesatanek10Animalinme
stryjova
8635 a5ac 500
Reposted fromthepointless thepointless viawsukience wsukience
stryjova
3319 2cd5 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl